Miejsce szkolenie POZNAŃ
Termin szkolenie 06.12.2019
Godzina rozpoczęcia szkolenia 9:00
Czas trwania szkolenia 5 godzin
Koszt uczestnictwa netto
Koszt uczestnictwa brutto (w tym 23% VAT)
590,00 zł
725,70 zł
Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować
Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, certyfikat ukończenie szkolenia

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ TUTAJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

OPIS SZKOLENIA:

 1. Zmiany obniżające stawkę podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT, podwyższające również koszty uzyskania przychodów, wprowadzone ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1835), weszły w życie 01 października 2019 r. Ponieważ zaczęły obowiązywać w trakcie roku podatkowego, zawierają szereg przepisów przejściowych, obowiązujących od 01 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Zmiany w skali podatkowej, kwocie wolnej od podatku i zasadach poboru zaliczek wpłyną na zasady rozliczeń rocznych większości podatników.
 2. Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1394) wprowadza nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób do 26. roku życia. Zwolnienie weszło w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Zwolnienie ograniczone jest limitem kwotowym. Od przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. roczny limit wynosić będzie 85 528 zł. W odniesieniu do przychodów uzyskanych w 2019 r. limit zwolnienia ustalony jest w wysokości kwoty właściwej dla okresu obowiązywania przepisu w 2019 r. Ograniczenia dotyczą także rodzajów przychodów. Nie wszystkie dochody osób młodych, podlegają zwolnieniu. Zmiany wpłyną na obowiązki płatnika w zakresie gromadzenia dokumentów i sposobu naliczania wynagrodzenia pracowników oraz odliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

CEL SZKOLENIA:

omówienie zmienionych przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów przejściowych,  co nakłada na płatników szereg nowych obowiązków w zakresie naliczania wynagrodzeń pracowników, które muszą uwzględniać nową skalę podatkową, nowe kwoty wolne do podatku oraz wyższe pracownicze koszty uzyskania przychodu. Wskazane też będą obszary zagrożeń, związane z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników, poparte praktycznymi przykładami.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie kierujemy do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych oraz  księgowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych rozliczających płace.

OSOBA PROWADZĄCA:

Anna Król-Błażejewska – doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek sektora publicznego. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków. W latach 2006-2018 przeprowadziła ponad 1000 szkoleń dla różnych podmiotów, w tym szkolenia wewnętrzne m.in. dla: ANVIL S.A., ENEA S.A., ENERGA S.A. PKP Wielkopolskie Przewozy Regionalne, Smart Media Gdańsk (producent programów do ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych), Hotel Uzdrowiskowy PRO-VITA Kołobrzeg, SPOŁEM Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców, Wolters Kluwer Polska S.A., Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Narodowy Bank Polski w Warszawie, Bank Gospodarstwa Żywnościowego w Warszawie, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Sąd Okręgowy w Poznaniu i Sądy Rejonowe w Poznaniu, urzędy marszałkowskie licznych województw oraz urzędy miast i gmin. Uczestnikami szkoleń otwartych są pracownicy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego: np. ZELMER S.A., CIECH S.A. Dr Irena Eris Sp. z o.o., Scania Polska S.A., Port Lotniczy POZNAŃ-ŁAWICA, Polska Żegluga Bałtycka S.A., Polskie Zakłady Lotnicze Mielec, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Publikuje m. in. w Rachunkowości Budżetowej – INFOR, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka: Rachunkowość budżetowa i Rachunkowość Organizacji Pozarządowej w Polsce, Wydawnictwo Serwis internetowy: www.podatki.biz – Ekspert Księgowy. Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.

Program szkolenia:

  1. PODSTAWA PRAWNA ZMIAN PIT
  • Wprowadzenie
  • Przepisy przejściowe
  1. SKALA PODATKOWA
  • Skala podatkowa obowiązująca od 01 stycznia 2020 r.
  • Dotychczas obowiązująca skala – różnice
  • Skala podatkowa za 2019 r. – po zmianie  ustawy
  • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2019 r.
  1. KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK
  • Zestawienie kwot wolnych od podatku obowiązujących w poprzednich latach
  • Kwota zmniejszająca podatek od 01 stycznia 2020 r.
  • Dotychczas obowiązująca kwota zmniejszająca podatek dochodowy
  • Kwota zmniejszająca podatek w rocznym rozliczeniu podatku za 2019 r.
  • Kwota zmniejszająca podatek od 01 października 2019 r. do 31  grudnia 2019 r.
  •  – zasady ogólne
  • – pozarolnicza działalność gospodarcza
  • – najem
  •  – działy specjalne produkcji rolnej
  1. OPODATKOWANIE UMÓW RYCZAŁTOWYCH
  2. DOCHODY Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ wg norm szacunkowych
  3. DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA – zwrot gotówkowy
  4. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
  • Koszty uzyskania przychodów od 01 stycznia 2020 r.
  •  Koszty uzyskania przychodów od 01 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
  • Porównanie kosztów dotychczas obowiązujących z kosztami po zmianie, z uwzględnieniem przepisów przejściowych
  1. PODATEK DLA MŁODYCH – NOWA ULGA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) DLA OSÓB DO 26. ROKU ŻYCIA.
  • Osoby, które obejmuje nowa ulga – istotna data ukończenia 26. roku życia
  • Rodzaj przychodów objętych ulgą
  • Do jakach rodzajów przychodów ulga nie ma zastosowania 
  • Kwotowy limit przychodów ulgi w 2019 r. i w latach następnych
  • Obowiązki płatnika wynikające z nowych przepisów
  • – oświadczenie pracownika
  • – wniosek o niestosowanie zwolnienia
  • Umowy o pracę i zlecenia realizowane do 1 sierpnia 2019 z wypłatami po 1 sierpnia a ulga dla młodych
  • Koszty uzyskania przychodów
  • Podatek od nadwyżki ponad limit
  • Składki ZUS
  • PIT-11 i zeznanie roczne
  • Nowa ulga a świadczenia rodzinne
  • Wspólne rozliczenie z dzieckiem oraz ulga na dzieci
  • Lista płac dla młodych podatników – przykłady naliczania