SZCZEGÓŁY
Miejsce szkoleni POZNAŃ
Termin szkolenia 04.04.2019
Godzina rozpoczęcia szkolenia 9:00
Czas trwania szkolenia 5 godzin
Koszt uczestnictwa netto
Koszt uczestnictwa brutto (w tym 23% VAT)
590,00 zł
725,70 zł

* Szkolenie może być sfinansowane z KFS. Skontaktuj sie ze swoim PUP.

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ TUTAJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Opis szkolenia:

Z rekordowo niskim poziomem bezrobocia Polska staje się atrakcyjnym rynkiem pracy – szczególnie dla osób z Ukrainy. Zatrudnianie cudzoziemców staje się coraz bardziej popularne, jednak należy pamiętać, że zatrudnienie osoby z innego państwa, szczególnie spoza Unii Europejskiej jest dużo bardziej skomplikowane i czasochłonne niż zatrudnienie Polaka. Ponadto od 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady zatrudniania cudzoziemców na krótkie okresy. Nowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki na pracodawców zatrudniających cudzoziemców z państw sąsiadujących z Polską w procedurze „oświadczeniowej”. 1 lipca 2018 r. wprowadzono kolejne ułatwienia rozszerzające listę tzw. „zawodów deficytowych”, w których łatwiej jest uzyskać zezwolenie na pracę.Trwają też prace nad nową ustawą o rynku pracy, która m. in. ma wydłużyć okres zatrudniania cudzoziemców na podstawie procedury „oświadczeniowe”j.

 

Cel szkolenia:

Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.

Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.

Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu. Zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

 

Do kogo skierowane jest szkolenie:

Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

 

Cena obejmuje:

 • materiały szkoleniowe
 • obiad
 • serwis kawowy
 • certyfikat ukończenie szkolenia

Uwagi:

 

Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.

LERNUM Centrum Szkoleńzastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

 

Osoba prowadząca:

Mariusz Makowski– doradca podatkowy, trener, wykładowca akademicki, ekspert w zakresie opodatkowania dochodów osiąganych przez Polaków za granicą oraz przez cudzoziemców w Polsce. Publikuje artykuły na temat opodatkowania dochodów zagranicznych w serwisie podatki.biz, w miesięczniku „Ekspert Księgowy”, współpracuje z wydawnictwami Beck, Infor. Jest m. in. autorem książek: „Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r.” (Infor 2018), „Ceny transferowe. Dokumentacja w 2018 r. (Infor 2018), „Zatrudnianie cudzoziemców – rewolucyjne zmiany, Poradnik Gazety Prawnej 9/17” (Infor 2017), „Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą. Ujęcie praktyczne” (Difin, 2008). Prowadził szkolenia dla TaxNet (wydawcy serwisu podatki.biz), Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Unilever Polska, Deloitte, Telewizji Polskiej, Orlen, Amica i in. Prowadzi własną kancelarię podatkową w Warszawie (www.doradca-podatkowy.net.pl).

Program szkolenia:

Pobyt cudzoziemców w Polsce

 

Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej       

 • obywatele Unii Europejskiej
 • obywatele państw trzecich – Ukrainy, Rosji, Białorusi
 • pobyt czasowy a pobyt stały

 

Praca cudzoziemców na terenie Polski

 • Praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej
 • Obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany planowane od 2019 r.
 • Zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia
 • Zezwolenie na pracę
 • Zmiany obowiązujące od 2018 r. – nowa procedura oświadczeniowa oraz nowy typ zezwoleń na pracę sezonową (w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce)
 • Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2018 i planowane w 2019 r.
 • Ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń – sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców. 

 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy (zmiany od 2017 r.)
 • Miejsce zamieszkania
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych
 • Opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
 • Ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym
 • Certyfikat rezydencji
 • Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce
 • Obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców
 • Praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu – informacje ORD-W1

 

Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

 • Zasada jednego ustawodawstwa
 • Zasada równego traktowania
 • Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
 • Zasada zachowania praw nabytych
 • Wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy
 • Pracownicy delegowani
 • Pracownicy transportu międzynarodowego
 • Pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich
 • Działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie
 • Podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce

Ubezpieczenia obywateli państw trzecich.