SZCZEGÓŁY
Miejsce szkolenie OLSZTYN
Termin szkolenie 17-18.09.2019
Godzina rozpoczęcia szkolenia 9:00
Czas trwania szkolenia 5 godzin
Koszt uczestnictwa netto
Koszt uczestnictwa brutto (w tym 23% VAT)
1580,00 zł
1943,40 zł
Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować
Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, certyfikat ukończenie szkolenia

ABY ZAPISAC SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ TUTAJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

OPIS SZKOLENIA:

Wyjątkowy charakter szkolenia wynika z rzadko poruszanej tematyki tego zagadnienia.

Zajęcia w tym zakresie nie są organizowane, a obowiązek klasyfikowania środków trwałych realizowany jest przez podmioty gospodarcze jedynie na podstawie własnych doświadczeń, informacji zdobytych w mediach publicznych, często bez potwierdzenia wiarygodności treści. Jedynym wsparciem w tym zakresie jest Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, do którego zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem o wskazanie zaklasyfikowania środka trwałego i wydanie informacji. Wydana informacja nie stanowi jednak decyzji administracyjnej i nie ma charakteru wiążącego, a za przygotowanie informacji dotyczących obowiązujących standardów klasyfikacyjnych Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur pobiera opłatę naliczaną od jednego klasyfikowanego obiektu.

Zajęcia są prowadzone metodą  mini wykładów wprowadzających i warsztatów opartych na aktywizacji uczestników szkolenia. Warsztaty poprzedzone są omówieniem orzecznictwa sądowego, interpretacji podatkowych oraz analizą studiów przypadków.

CEL SZKOLENIA:

Głównym założeniem szkolenia jest praktyczny trening w zakresie stosowania klasyfikacji KŚT dla prawidłowego nadawania symboli klasyfikacyjnych, a w szczególności:

 • usystematyzowanie wiedzy o środkach trwałych, w zakresie niezbędnym do prawidłowego klasyfikowania wg KŚT 2016
 • poznanie struktury klasyfikacyjnej i wyjaśnień do poszczególnych grup
 • zdobycie praktycznych umiejętności klasyfikowania środków trwałych opartych na zaproponowanych schematach klasyfikacyjnych

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie kierujemy do pracowników działów księgowości, przedsiębiorców, pracowników działów organizacyjno-administracyjnych zajmujących się gospodarką środkami trwałymi i ich ewidencją, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem i poszerzeniem wiedzy w zakresie klasyfikowania środków trwałych.

OSOBA PROWADZĄCA:

Anna Król-Błażejewska – doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek sektora publicznego, specjalizuje się w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków. W latach 2006-2019 przeprowadziła ponad 1000 szkoleń dla różnych podmiotów, w tym szkolenia wewnętrzne z zagadnień związanych ze środkami trwałymi i rozliczaniem inwestycji m.in. dla: ANVIL S.A., ENEA S.A., ENERGA S.A. PKP Wielkopolskie Przewozy Regionalne, Smart Media Gdańsk (producent programów do ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych), Hotel Uzdrowiskowy PRO-VITA Kołobrzeg, SPOŁEM Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców, Wolters Kluwer Polska S.A., Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Narodowy Bank Polski w Warszawie, Bank Gospodarstwa Żywnościowego w Warszawie, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Sąd Okręgowy w Poznaniu i Sądy Rejonowe w Poznaniu, urzędy marszałkowskie licznych województw oraz urzędy miast i gmin. Uczestnikami szkoleń otwartych są pracownicy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego: np. ZELMER S.A., CIECH S.A. Dr Irena Eris Sp. z o.o., Scania Polska S.A., Port Lotniczy POZNAŃ-ŁAWICA, Polska Żegluga Bałtycka S.A., Polskie Zakłady Lotnicze Mielec.

Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Publikuje m. in. w Rachunkowości Budżetowej – INFOR, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka: Rachunkowość budżetowa i Rachunkowość Organizacji Pozarządowej w Polsce, Wydawnictwo Serwis internetowy: www.podatki.biz. – Ekspert Księgowy.

Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Pojęcie środków trwałych w aspekcie bilansowym i podatkowym
 • Definicja środków trwałych w świetle krajowych aktów prawnych
 • (ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, rozporządzenie KŚT)
 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć definicyjnych, stanowiących kryteria kwalifikacyjne środków trwałych
 • Środki trwałe własne i obce
 1. Części składowe i peryferyjne środków trwałych
 • Definicja części składowej, peryferyjnej i dodatkowej
 • Odłączenie i dołączenie części składowej lub peryferyjnej – wpływ na wartość początkową środka trwałego
 • Trwałe odłączenie a moment przejściowy
 1. Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych
 • Wyjaśnienie ulepszenia i remontu
 • Remont a konserwacja
 • Rodzaje ulepszeń (rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja)
 • Mierniki ulepszenia
 • Remont i ulepszenie przed rozpoczęciem użytkowania środka trwałego
 • Ulepszenie środka trwałego przez nabycie części składowych i peryferyjnych
 • Ulepszenia w obcych środkach trwałych
 1. Klasyfikacja Środków Trwałych – objaśnienia wstępne
 • Usystematyzowanie obiektów
 • Podział rodzajowy i zasady klasyfikowania środków trwałych
 • Podstawowa jednostka ewidencji
 • Najważniejsze kryterium klasyfikacyjne
 • Zasadnicze zbiory klasyfikacji
 • Struktura symboli KŚT
 • Pierwszy szczebel podziału KŚT
 1. Schemat klasyfikacji
 2. Objaśnienia szczegółowe
 • Grupa 0 grunty
 • Grupa 1 budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego
 • Grupa 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • Grupa 3 kotły i maszyny energetyczne
 • Grupa 4 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
 • Grupa 5 specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
 • Grupa 6 urządzenia techniczne
 • Grupa 7 środki transportu
 • Grupa 8 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
 • Grupa 9 inwentarz żywy
 1. Orzeczenia sądów i interpretacje podatkowe – wybrane przykłady
 2. Analiza przypadków
 3. Warsztaty praktycznego wykorzystania KŚT