SZCZEGÓŁY
Miejsce szkolenie POZNAŃ
Termin szkolenie 03-04.12.2019
Godzina rozpoczęcia szkolenia 9:00
Czas trwania szkolenia

12 godzin

Koszt uczestnictwa netto
Koszt uczestnictwa brutto (w tym 23% VAT)
1800,00 zł
2214,00 zł
Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować
Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, certyfikat ukończenie szkolenia

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ TUTAJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

OPIS SZKOLENIA:

Znaczną część szkolenia zajmuje tematyka zapisów kontraktowych, wprowadzania zmiany, negocjacji warunków porozumienia. Uczestnicy prowadzeni są błyskawicznie od zagadnień bardzo ogólnych, do szczegółowych. Dynamika szkolenia wymusza duże zaangażowanie intelektualne oraz sporą dozę wiedzy z zakresu handlu, życia gospodarczego, zwłaszcza, kiedy jest mowa o prowadzeniu negocjacji. Uczestnicy doświadczają procesu wprowadzania i wdrażania zmiany, poznają schematy oddziaływań perswazyjnych oraz typowe sztuczki (techniki) negocjacyjne używane podczas spotkań biznesowych.

Największą wartością szkolenia jest możliwość prezentacji swoich problemów dotyczących zarządzania dostawcami lub kategorią zakupową na forum grupy, wypracowania strategii i rozpoznanie swoich obszarów zawodowych wymagających dalszego doskonalenia. Każdy z uczestników powróci do swojego miejsca pracy z cenną, dodatkową wiedzą (również w formie materiałów szkoleniowych) oraz refleksją dotyczącą wcześniejszego podejścia do zarządzania dostawcami i zakupami.

Ciężar szkolenia przeniesiony jest na ćwiczenia oraz moderowaną dyskusję, podczas której uczestnicy mogą przedstawić swoje problemy i poszukiwać odpowiedzi w prezentowanej metodyce lub bezpośrednio u trenera. Otwarta forma szkolenia pozwala skonfrontować własne dotychczasowe doświadczenia z nowymi przykładami przyniesionymi z zupełnie odmiennych branż.

METODY SZKOLENIA: ćwiczenia oparte o praktyczne przykłady (business case), materiały tekstowe do analizy biznesowej, praca zespołowa nad strategią zarządzania dostawcą, wystąpienie przed grupą – rekomendacja wypracowanej strategii.

CEL SZKOLENIA:

– podniesienie jakości pracy w obszarze zakupów

– poznanie nowoczesnych i skutecznych kategoryzacji dostawców

– poznanie metodologii zarządzania dostawami oraz analizy pozycji dostawcy w portfelu kategorii

– uświadomienie roli jaką odgrywa analiza potrzeb własnej firmy i rozpoznanie siły oddziaływania dostawcy na rynek

– konfrontacja własnych doświadczeń z nowymi przykładami przyniesionymi z zupełnie odmiennych branż

– poszukiwanie odpowiedzi na problemy w prezentowanej metodyce lub bezpośrednio u trenera

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie adresowane jest do specjalistów w branżach produkcyjnych, handlowych i usługowych. W szczególności do kupców (specjalistów ds. zakupów), kierowników projektów zakupowych, dyrektorów zakupów, menedżerów kategorii zakupowych (w sieciach handlowych), sourcing menedżerów, menedżerów łańcucha dostaw (supply chain). Wymaga od uczestników min. rocznego doświadczenia w aktywnym zarządzaniu swoim budżetem zakupowym, prowadzenia samodzielnych zakupów, kontaktów z dostawcami.

OSOBA PROWADZĄCA:

KRZYSZTOF JUKOWSKI jest ekspertem ds. zakupów i koncentruje się na optymalizacji procesów zakupowych, redukcji kosztów bezpośrednio produkcyjnych, analizie i opracowaniu strategii w kategoriach zakupowych. Ściśle współpracuje z zespołami zakupów wskazując źródła przewagi negocjacyjnej, wspierając w budowaniu taktyki negocjacyjnej i podnoszeniu umiejętności technicznych zespołów zakupowych. Prowadzi szkolenia z zakresu technik zakupów, budowania strategii zakupowej i negocjacji handlowych.

Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe w działach zakupów zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży FMCG (Stella Pack, Żywiec Zdrój, Pepsi, MARS), paliw (PKN ORLEN), chemii (CIECH). Posiada cenne, 18-letnie doświadczenie pracy, począwszy od specjalisty ds. zakupów, przez sourcing menedżera, menedżera działu zakupów po dyrektora zakupów w organizacjach o różnej kulturze organizacyjnej, świadomości biznesowej, skali działania i złożoności biznesu. Realizował projekty zakupowe w środowisku międzynarodowym, w językach polskim, angielskim, rosyjskim. Przez ostatnich kilka miesięcy prowadził projekty między innymi dla: Elitmind, KAR-TEK, IMAG Procurement, I-COAL, WIPASZ, 4REF, STUDENT TRAVEL, L’OREAL.

* LERNUM Centrum Szkoleń zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

PROGRAM SZKOLENIA:

I dzień

 1. Analiza portfela dostawców, wnioski
 • kategorie zakupowe – identyfikacja, klasyfikacja, kryteria
 • wielość obrotów z dostawcami – skala współpracy, znaczenie dla biznesu, zaangażowanie personelu w obsługę największych dostawców
 • poziom konsolidacji / rozdrobnienia portfela dostawców (budżet/osobę, ilość itemów/osobę itp.)
 • personel zakupowy -> macierz odpowiedzialności, umocowanie w organizacji, decyzyjność.
 1. Macierz Kraljica i 5 sił Portera
 • objaśnienie narzędzia
 • strategia zakupu dóbr standardowych (Routine)
 • strategia zakupu dóbr „dźwigni” (Leverage)
 • strategia zakupu dóbr ograniczonych (Bottleneck)
 • strategia zakupu dóbr strategicznych (Strategic)
 • ocena siły dostawców na podstawie analizy 5 sił Portera
 • nowa kategoryzacja dostawców
 • ocena proponowanej strategii
 • ćwiczenia zastosowania macierzy, dyskusja.
 1. Zarządzanie dostawcami z poziomu procesu zakupowego
 • proces zakupowy (pełny i aktualnie stosowany w firmach uczestników szkolenia)
 • droga doboru dostawcy i narzędzia:
  • TCO (Total Cost of Ownership)
 • wpływ doboru strategii (wg macierzy Kraljica) na kształt procesu zakupowego
 • dobór narzędzi zakupowych i negocjacyjnych
 • czy dostawca stosuje Macierz Krajlica do analizy swoich klientów?

II dzień

 1. Zarządzanie kontraktem, w tym ocena dostawcy
 • znaczenie biznesowe kontraktu – kiedy warto podpisać
 • formy kontraktu i ich szczegółowość z punktu widzenia dynamiki współpracy
 • wykonawcy kontraktu (grono rozproszone, skupione) – dobór, odpowiedzialność, kompetencje
 • długość okresu ważności kontraktu, potrzeba szybszego wyjścia / zakończenia
 • ocena dostawcy – przegląd mierników kontraktowych (KPI) – częstotliwość, forma
 • wprowadzanie zmiany w kontrakcie.
 1. Zmiana dostawcy lub warunków współpracy
 • powody zmiany warunków współpracy – po stronie dostawcy, własna inicjatywa, zewnętrzne (legislacja państwowa)
 • ocena ryzyka i kosztu zmiany warunków
 • sposoby redukcji kosztu wdrożenia zmiany – zamiana dostawcy, produktu, surowca, wyceny (formuły cenowej), formy kooperacji, inne
 • określenie harmonogramu wdrożenia zmian (w tym etapów nowego postępowania zakupowego lub spotkań negocjacyjnych)
 • raport / prezentacja zmian przez Zarządem.
 1. Przygotowania do negocjacji, spotkania negocjacyjne
 • przygotowanie (budowanie argumentacji), dobór zespołu, narzędzia negocjacji
 • schematy oddziaływań perswazyjnych
 • postawy psychologiczne – rozpoznanie i wpływanie na zmianę
 • brudna manipulacja – rozpoznawanie, reakcja
 • pozycyjne techniki (zagrywki) negocjacyjne.

Podsumowanie i zakończenie szkolenia