ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE

Termin szkolenia25.06.2020
Forma szkoleniaONLINE
Godzina rozpoczęcia szkolenia9:00
Czas trwania szkolenia5 godz.
Koszt uczestnictwa 1 osoby netto390,00 zł
Koszt uczestnictwa 1 osoby brutto479,90 zł
Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować
Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.
Cena obejmuje:
materiały szkoleniowe przesłane przed szkoleniem,
certyfikat ukończenia szkolenia przesłany w ciągu kilku dni po szkoleniu

AGENDA:

08:30 – logowanie uczestników

09:00  –  10:30       Część I szkolenia

10:30  –  10:45       przerwa (15 min.)

10:45  –  12:15       Część II szkolenia

12:15  –  12:30       przerwa (15 min.)

12:30  –  14:00       Część III szkolenia

OPIS SZKOLENIA:

Budowa środków trwałych w procesie inwestycyjnym wymaga często ogromnego wysiłku związanego z pracami organizacyjnymi, rozliczeniowymi i w efekcie końcowym z właściwym ustaleniem wartości początkowej wybudowanych środków trwałych – kosztu wytworzenia. Szczegółowe omówienie przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego niestety nie wyczerpuje całości zagadnienia, dlatego warto posiłkować się orzeczeniami sądów oraz interpretacjami organów podatkowych. Pomocny w tym zakresie okazuje się również Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przedstawienie szerokiego zakresu merytorycznego budowy środków trwałych oraz wskazanie schematów kwalifikujących różnorodne wydatki do kosztów budowy środków trwałych. Czym się kierować kwalifikując wydatek do kosztów budowy? Od jakiego momentu należy uwzględniać poniesione wydatki i do jakiej daty można uznawać wydatki jako koszt wytworzenia środków trwałych? Dlaczego niektóre z nich, chociaż poniesione w okresie budowy, nie wpływają na wysokości wartości początkowej inwestycji?

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie kierujemy do kadry kierowniczej, pracowników działów księgowości, działów inwestycyjnych, technicznych, organizacyjnych i  administracyjnych oraz wszystkich osób zajmujących się inwestycjami w jednostkach.

OSOBA PROWADZĄCA:

Anna Król-Błażejewska – doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek sektora publicznego, specjalizuje się w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków. W latach 2006-2020 przeprowadziła ponad 1200 szkoleń dla różnych podmiotów, w tym szkolenia wewnętrzne z zagadnień związanych ze środkami trwałymi i rozliczaniem inwestycji m.in. dla: ANVIL S.A., ENEA S.A., ENERGA S.A. PKP Wielkopolskie Przewozy Regionalne, SPOŁEM Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców, Wolters Kluwer Polska S.A., Narodowy Bank Polski w Warszawie, Bank Gospodarstwa Żywnościowego w Warszawie, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Polskie Koleje Państwowe S.A., urzędy marszałkowskie licznych województw oraz urzędy miast i gmin.

Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Publikuje m. in. w Rachunkowości Budżetowej – INFOR, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka: Rachunkowość budżetowa i Rachunkowość Organizacji Pozarządowej w Polsce, Wydawnictwo Serwis internetowy: LERNUM Centrum Szkoleń.

Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Definicja środków trwałych – w tym środków trwałych w budowie.

 • Środki trwałe zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Środki trwałe w świetle KŚT 2016
 • Środki trwałe wg przepisów prawa podatkowego
 • Środki trwałe wg zasad przyjętych przez jednostkę

2. Elementy środków trwałych

 • Części składowe, peryferyjne, dodatkowe
 • Odłączenie i dołączenie części składowej, peryferyjnej lub dodatkowej – wpływ na wartość początkową środka trwałego
 • Podział środków trwałych i ich łączenie

3. Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych

 • Remont środków trwałych
 • Konserwacja środków trwałych
 • Ulepszenie środków trwałych
 • Rodzaje ulepszeń (rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja)
 • Mierniki ulepszenia
 • Ulepszenie w prawie podatkowym
 • Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych środkach trwałych)
 • Wpływ kosztów remontu i ulepszenia na wartość początkową środka trwałego po raz pierwszy przyjmowanego do użytkowania

4. Zasady wyceny wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie

 • koszt wytworzenia – ustalanie wartości początkowej zakończonej budowy ST
 • moment rozpoczęcia budowy
 • koszty bezpośrednio związane z budową – przykładowy katalog
 • koszty pośrednie (wspólne) związane z budową kilku środków trwałych
 • Koszty analiz, oceny opłacalności budowy, w tym koszty studium rynkowego, technologicznego, ekonomicznego, studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, koszty przetargu
 • koszty usług  podwykonawców zewnętrznych
 • koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środków trwałych
 • Koszty obsługi magazynowej procesu budowy środka trwałego
 • koszty eksploatacji związane z budową środków trwałych
 • Koszty utrzymania majątku trwałego jednostki wykorzystywanego na potrzeby budowy środka trwałego
 • Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych zaangażowanych w budowę środków trwałych
 • Koszty wynajmowanych nieruchomości zastępczych na czas budowy ST
 • Koszty testowania wybudowanego środka trwałego (wdrożenie i rozruch)
 • Koszty i przychody finansowania zewnętrznego: odsetki, prowizje, różnice kursowe
 • Kaucje gwarancyjne, opusty, rabaty, skonta
 • Sankcje, kary umowne, odszkodowania
 • Straty powstałe podczas budowy środka trwałego, niedobory, ubytki naturalne
 • Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu

5. Wdrożenie środka trwałego do użytkowania

6. Środki trwałe ujawnione – sposoby ustalania ich wartości początkowej

7. Środki trwałe zwrócone po kradzieży –  ustalanie wartości początkowej

8. Nieruchomości inwestycyjne – inwestycje długoterminowe

9. Zaniechanie inwestycji – likwidacja środka trwałego w budowie

10. Trwała utrata wartości środka trwałego w budowie