ŚRODKI TRWAŁE DLA SŁUŻB TECHNICZNYCH

Termin szkolenia1-2 .07.2020 (dwa dni)
Forma szkoleniaszkolenie online
Godzina rozpoczęcia szkolenia9:00
Czas trwania szkolenia10 godz. (po 5 godz. każdego dnia)
Koszt uczestnictwa netto780,00 zł
Koszt uczestnictwa brutto959,40 zł
Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować
Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe przesłane przed szkoleniem,
certyfikat ukończenia szkolenia przesłany po szkoleniu

AGENDA:

08:30 – logowanie uczestników

09:00  –  10:30       Część I szkolenia

10:30  –  10:45       przerwa (15 min.)

10:45  –  12:15       Część II szkolenia

12:15  –  12:30       przerwa (15 min.)

12:30  –  14:00       Część III szkolenia

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ TUTAJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

OPIS SZKOLENIA:

Inwestycje  w środki trwałe dotyczą głównie grup składników związanych z działalnością operacyjną, zwłaszcza w maszyny, urządzenia, środki transportu czy w nieruchomości. Są podstawowym sposobem powiększania majątku trwałego w oczekiwaniu na przyszłe korzyści. Procesy inwestycyjne wiążą się z wyborem określonej polityki działania oraz dużej różnorodności możliwych rozwiązań. Proces decyzyjny jest tym łatwiejszy im większa wiedza z różnych obszarów zagadnienia. Przybliżenie i usystematyzowanie pojęć definicyjnych i zagadnień w świetle przepisów prawa krajowego: budowlanego, rachunkowego i podatkowego, stanowi główny przedmiot niniejszego szkolenia.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych pojęć związanych ze środkami trwałymi, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, pod kątem ich budowy, klasyfikacji, gospodarowania i dokumentowania. Przybliżenie uregulowań wynikających z ustawy o rachunkowości w zakresie niezbędnym dla pracowników wydziałów technicznych i produkcyjnych.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie kierujemy do kadry kierowniczej, pracowników działów technicznych, organizacyjnych i  administracyjnych, którzy zajmują się zagadnieniami środków trwałych w jednostkach.

Osoba prowadząca:

Anna Król-Błażejewska – doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek sektora publicznego, specjalizuje się w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków. W latach 2006-2020 przeprowadziła ponad 1200 szkoleń dla różnych podmiotów, w tym szkolenia wewnętrzne m.in. dla: ANVIL S.A., ENEA S.A., ENERGA S.A. PKP Wielkopolskie Przewozy Regionalne, SPOŁEM Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców, Wolters Kluwer Polska S.A., Narodowy Bank Polski w Warszawie, Bank Gospodarstwa Żywnościowego w Warszawie, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Sąd Okręgowy w Poznaniu i Sądy Rejonowe w Poznaniu, urzędy marszałkowskie licznych województw oraz urzędy miast i gmin.

Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Publikuje m. in. w Rachunkowości Budżetowej – INFOR, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka: Rachunkowość budżetowa i Rachunkowość Organizacji Pozarządowej w Polsce, Wydawnictwo Serwis internetowy: www.podatki.biz – Ekspert Księgowy.

Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.

1. Definicja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości, wyjaśnienie niektórych pojęć definicyjnych,

2. Podstawowe pojęcia prawa budowlanego w kontekście pojęcia środków trwałych (prawo budowlane, PKOB, orzecznictwo)

 • Obiekty budowlane
 • Budynek , budynek mieszkalny
 • Budowla
 • Tymczasowe obiekty budowlane
 • Obiekty liniowe
 • Urządzenia budowlane i wyposażenie techniczne obiektów budowlanych

3. Nieruchomości w rozumieniu prawa cywilnego

 • Pojęcie nieruchomości
 • Nieruchomości w ujęciu wieczystoksięgowym
 • Rodzaje nieruchomości w polskim systemie prawnym (nieruchomości gruntowe, budynkowe, lokalowe)

4. Fundament – część składowa czy osobny obiekt

5. Trwałe związanie z gruntem

6. Zasady wyceny środków trwałych

 • Cena nabycia
 • Koszt wytworzenia
 • Wartość rynkowa
 • Cena sprzedaży netto
 • Wartość godziwa

7. Zasady wyceny wartości początkowej środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie

 • koszt wytworzenia – ustalanie wartości początkowej zakończonej budowy ST
 • moment rozpoczęcia budowy
 • koszty bezpośrednio związane z budową – przykładowy katalog
 • koszty pośrednie (wspólne) związane z budową kilku środków trwałych
 • Koszty analiz, oceny opłacalności budowy, w tym koszty studium rynkowego, technologicznego, ekonomicznego, studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego, koszty przetargu
 • koszty usług  podwykonawców zewnętrznych
 • koszty narzędzi wykorzystywanych do budowy środków trwałych
 • Koszty obsługi magazynowej procesu budowy środka trwałego
 • koszty eksploatacji związane z budową środków trwałych
 • Koszty utrzymania majątku trwałego jednostki wykorzystywanego na potrzeby budowy środka trwałego
 • Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych zaangażowanych w budowę środków trwałych
 • Koszty wynajmowanych nieruchomości zastępczych na czas budowy ST
 • Koszty testowania wybudowanego środka trwałego (wdrożenie i rozruch)
 • Koszty i przychody finansowania zewnętrznego: odsetki, prowizje, różnice kursowe
 • Kaucje gwarancyjne, opusty, rabaty, skonta
 • Sankcje, kary umowne, odszkodowania
 • Straty powstałe podczas budowy środka trwałego, niedobory, ubytki naturalne
 • Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu

8. Elementy środków trwałych

 • Części składowe, peryferyjne, dodatkowe
 • Odłączenie i dołączenie części składowej, peryferyjnej lub dodatkowej – wpływ na wartość początkową środka trwałego
 • Podział środków trwałych i ich łączenie

9. Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych

 • Wyjaśnienie ulepszenia i remontu
 • Jak odróżnić ulepszenie od remontu
 • Remont a konserwacja
 • Rodzaje ulepszeń (rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja)
 • Mierniki ulepszenia
 • Przesłanki ulepszenia środka trwałego
 • Ulepszenia w obcych środkach trwałych

10. Amortyzacja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych

 • Okres amortyzacji, stawka amortyzacyjna, metody amortyzacji
 • Wartość rezydualna
 • Okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych
 • Amortyzacja podatkowa

11. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT)

 • Zasady klasyfikacji
 • Podstawowa jednostka klasyfikacyjna
 • Struktura kodów klasyfikacyjnych
 • Grupy klasyfikacyjne środków trwałych

12. Inwentaryzacja środków trwałych

 • Spis z natury podstawową metodą inwentaryzacji
 • Weryfikacja dokumentów metoda inwentaryzacji dla środków trwałych trudno dostępnych
 • Etapy inwentaryzacji