ŚRODKI TRWAŁE DLA SŁUŻB TECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁY
Miejsce szkolenia KATOWICE
Termin szkolenia 01-02.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia 9:00
Czas trwania szkolenia 10 godzin
Koszt uczestnictwa netto
Koszt uczestnictwa brutto (w tym 23% VAT)
1380,00 zł
1697,40 zł

Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować

Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, certyfikat ukończenie szkolenia

OPIS SZKOLENIA:

Inwestycje  w środki trwałe dotyczą głównie grup składników związanych z działalnością operacyjną, zwłaszcza w maszyny, urządzenia, środki transportu czy w nieruchomości. Są podstawowym sposobem powiększania majątku trwałego w oczekiwaniu na przyszłe korzyści. Procesy inwestycyjne wiążą się z wyborem określonej polityki działania oraz dużej różnorodności możliwych rozwiązań. Proces decyzyjny jest tym łatwiejszy im większa wiedza z różnych obszarów zagadnienia. Przybliżenie i usystematyzowanie pojęć definicyjnych i zagadnień w świetle przepisów prawa krajowego: budowlanego, rachunkowego i podatkowego, stanowi główny przedmiot niniejszego szkolenia.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych pojęć związanych ze środkami trwałymi, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości, pod kątem ich budowy, klasyfikacji, gospodarowania i dokumentowania. Przybliżenie uregulowań wynikających z ustawy o rachunkowości w zakresie niezbędnym dla służb technicznych.

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie kierujemy do kadry kierowniczej, pracowników działów technicznych, organizacyjnych i  administracyjnych, którzy zajmują się zagadnieniami środków trwałych w jednostkach.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Definicja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości, wyjaśnienie niektórych pojęć definicyjnych,

2. Podstawowe pojęcia prawa budowlanego w kontekście pojęcia środków trwałych (prawo budowlane, PKOB, orzecznictwo)

 • Obiekty budowlane
 • Budynek , budynek mieszkalny
 • Budowla
 • Tymczasowe obiekty budowlane
 • Obiekty liniowe
 • Urządzenia budowlane i wyposażenie techniczne obiektów budowlanych

3. Nieruchomości w rozumieniu prawa cywilnego

 • Pojęcie nieruchomości
 • Nieruchomości w ujęciu wieczystoksięgowym
 • Rodzaje nieruchomości w polskim systemie prawnym (nieruchomości gruntowe, budynkowe, lokalowe)

4. Fundament – część składowa czy osobny obiekt

5. Trwałe związanie z gruntem

6. Zasady wyceny środków trwałych

 • Cena nabycia
 • Wartość rynkowa
 • Cena sprzedaży netto
 • Wartość godziwa

7. Środki trwałe w budowie

 • Wycena wartości początkowej zakończonej budowy środka trwałego wg kosztu wytworzenia
 • Rodzaje kosztów bezpośrednich elementem kosztu wytworzenia
 • Koszt zużycia narzędzi wykorzystywanych do budowy środka trwałego
 • Koszty eksploatacji poniesione przed wdrożeniem do użytkowania wybudowanego środka trwałego
 • Koszty wdrażania i rozruchu (koszty testowania)
 • Rodzaje kosztów pośrednich
 • Niedobory, ubytki naturalne, straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych
 • Przykładowe koszty budowy środka trwałego
 • Wdrożenie wybudowanego środka trwałego do użytkowania

8. Części składowe i peryferyjne środków trwałych

 • Definicja części składowej i peryferyjnej
 • Odłączenie i dołączenie części składowej lub peryferyjnej – wpływ na wartość początkową środka trwałego
 • Trwałe odłączenie a moment przejściowy

9. Ulepszenie, remont i konserwacja środków trwałych

 • Wyjaśnienie ulepszenia i remontu
 • Jak odróżnić ulepszenie od remontu
 • Remont a konserwacja
 • Rodzaje ulepszeń (rozbudowa, przebudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja)
 • Mierniki ulepszenia
 • Przesłanki ulepszenia środka trwałego
 • Ulepszenia w obcych środkach trwałych

10. Amortyzacja środków trwałych w świetle ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych

 • Okres amortyzacji, stawka amortyzacyjna, metody amortyzacji
 • Wartość rezydualna
 • Okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych
 • Amortyzacja podatkowa

11. Klasyfikacja środków trwałych (KŚT)

 • Zasady klasyfikacji
 • Podstawowa jednostka klasyfikacyjna
 • Struktura kodów klasyfikacyjnych
 • Grupy klasyfikacyjne środków trwałych

12. Inwentaryzacja środków trwałych

 • Spis z natury podstawową metodą inwentaryzacji
 • Weryfikacja dokumentów metoda inwentaryzacji dla środków trwałych trudno dostępnych
 • Etapy inwentaryzacji