RACHUNKOWOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Termin szkolenia29.06.2020
Forma szkoleniaszkolenie online
Godzina rozpoczęcia szkolenia9:00
Czas trwania szkolenia5 godz.
Koszt uczestnictwa netto390,00 zł
Koszt uczestnictwa brutto479,90 zł
Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować
Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.
Cena obejmuje:
materiały szkoleniowe przesłane przed szkoleniem,
certyfikat ukończenie szkolenia przesłany po szkoleniu  

AGENDA:

08:30 – logowanie uczestników

09:00  –  10:30       Część I szkolenia

10:30  –  10:45       przerwa (15 min.)

10:45  –  12:15       Część II szkolenia

12:15  –  12:30       przerwa (15 min.)

12:30  –  14:00       Część III szkolenia

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ TUTAJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

OPIS SZKOLENIA:

Rachunkowość organizacji pozarządowych, z uwagi na ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, regulowana jest odrębnymi prawami. Specyfika rachunkowości wymaga wyodrębnienia na wielu poziomach działalności podmiotów „trzeciego sektora”, na poziomie przychodów, kosztów i wyniku finansowego. Poza tym Organizacje, które uprawnione są do pobierania 1 % podatku dochodowego z jednej strony korzystają z wielu ułatwień podatkowych, a z drugiej strony obciążone są dodatkowymi obowiązkami, np. sprawozdawczymi. Wyodrębnienie działań statutowych: odpłatnych i nieodpłatnych oraz tych, które wykraczają poza zakres działań statutowych, wymaga bardzo dokładnej analizy każdego przedsięwzięcia. Należy podkreślić fakt, że powszechne przekonanie o podmiotowym zwolnieniu podatkowym, dotyczy wszystkich organizacji w zakresie wszystkich podatków. Nic bardziej mylnego. W tym zakresie każda organizacja powinna przeanalizować własny status podatkowy. Zagadnienia omawiane są na szkoleniu bardzo dokładnie i czytelnie. Podparte są przykładami z bogatego doświadczenia prowadzącego szkolenie, a także interpretacjami podatkowymi i orzeczeniami sądowymi.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przedstawienie ogólnych zasad i praktycznych sposobów prowadzenia rachunkowości organizacji pozarządowych nieprowadzących i prowadzanych działalność gospodarczą. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie definiując działalność odpłatną i nieodpłatną organizacji nie podaje gotowych rozwiązań stosowanych w rachunkowości tych organizacji. Konieczne staje się  połączenie wiedzy wynikającej z wielu przepisów prawnych oraz doświadczenia księgowych.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, pracowników urzędów administracji publicznej, a także instytucji im podległych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy w zakresie zagadnień rachunkowości i finansów organizacji pozarządowych.

OSOBA PROWADZĄCA:

Anna Król-Błażejewska – doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek sektora publicznego, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach zwianych ze specyfiką prowadzenia ewidencji księgowej wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, a także w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji  Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków. W latach 2006-2020 przeprowadziła ponad 1200 szkoleń dla różnych podmiotów, w tym szkolenia wewnętrzne m.in. dla: ANVIL S.A., ENEA S.A., ENERGA S.A. PKP Wielkopolskie Przewozy Regionalne, SPOŁEM Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców, Wolters Kluwer Polska S.A., Narodowy Bank Polski w Warszawie, Bank Gospodarstwa Żywnościowego w Warszawie, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Sąd Okręgowy w Poznaniu i Sądy Rejonowe w Poznaniu, urzędy marszałkowskie licznych województw oraz urzędy miast i gmin.

Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Publikuje m. in. w Rachunkowości Budżetowej – INFOR, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka: Rachunkowość budżetowa i Rachunkowość Organizacji Pozarządowej w Polsce, Wydawnictwo Serwis internetowy: www.podatki.biz. – Ekspert Księgowy.

Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

CZĘŚĆ I

 • Podstawy prawne działalności statutowej i gospodarczej
 • Działalność  statutowa organizacji pozarządowych
 • Działalność  statutowa a działalność pożytku publicznego prowadzona w sferze zadań publicznych
 • Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego
 • Kiedy działalność pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą
 • Sankcje za niezgłoszenie działalności gospodarczej pochodzącej z przekształcenia odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
 • Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – podstawy prawne jej prowadzenia przez organizacje pozarządowe

CZĘŚĆ II

 • Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów – cel i warunki stosowania
 • Ewidencja księgowa prowadzona na podstawie ustawy o rachunkowości po zmianach
 • Osoby odpowiedzialne  w organizacji za prowadzenie księgowości
 • Opis przyjętych zasad rachunkowości – polityka rachunkowości
 • Terminy wykonania obowiązków w zakresie rachunkowości
 • Obowiązek wyodrębnienia rodzajów działalności w rachunkowości organizacji
 • Wyodrębnienie rodzajów działalności organizacji w zakładowym planie kont na przykładzie kont kosztowych

CZĘŚĆ III

 • Rachunkowość organizacji
 • Sprawozdania finansowe
 • Sprawozdanie z działalności fundacji
 • Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego
 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Dowody księgowe – podstawa zapisów w księgach rachunkowych
 • Przechowywanie dokumentacji finansowej

CZĘŚĆ IV

 • Podatki w organizacji
 • Podatek dochodowy z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji oraz kosztów podatkowych finansowanych z dotacji
 • Podatek VAT z uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych dotacji
 • Zwolnienia podatkowe organizacji pożytku publicznego