RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Termin szkolenia26.06.2020
Forma szkoleniaszkolenie online
Godzina rozpoczęcia szkolenia9:00
Czas trwania szkolenia5 godz.
Koszt uczestnictwa netto390,00 zł
Koszt uczestnictwa brutto479,90 zł
Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować
Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, certyfikat ukończenie szkolenia

AGENDA:

08:30 – logowanie uczestników

09:00  –  10:30       Część I szkolenia

10:30  –  10:45       przerwa (15 min.)

10:45  –  12:15       Część II szkolenia

12:15  –  12:30       przerwa (15 min.)

12:30  –  14:00       Część III szkolenia

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ TUTAJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

OPIS SZKOLENIA:

Omówienie głównych założeń ustawy o własności lokali i wynikające z niej konsekwencje dla prowadzenia ewidencji księgowej wspólnot mieszkaniowych. Przedstawienie wszystkich możliwych sposobów prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych. Opodatkowanie wspólnot w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT. Treści podparte są linią orzecznictwa oraz interpretacji podatkowych.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest poruszenie zagadnień rzeczywistych potrzeb w zakresie księgowości pojawiających się w praktyce codziennej działalności wspólnot i podanie sposobu ich rozwiązania. Szkolenie przeznaczone jest dla zarządzających i zarządców nieruchomości, służy usystematyzowaniu i poszerzeniu praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rozliczeń okresowych wspólnot mieszkaniowych.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE

Szkolenie kierujemy do księgowych, członków zarządów  wspólnot mieszkaniowych, administratorów wspólnot mieszkaniowych.

UWAGI:

Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.

LERNUM Centrum Szkoleń zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

CENA OBEJMUJE:  materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenie szkolenia

OSOBA PROWADZĄCA:

Anna Król-Błażejewska – doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek sektora publicznego, specjalizuje się m.in. w zagadnieniach zwianych ze specyfiką prowadzenia ewidencji księgowej wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, a także w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji  Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków. W latach 2006-2020 przeprowadziła ponad 1200 szkoleń dla różnych podmiotów, w tym szkolenia wewnętrzne m.in. dla: ANVIL S.A., ENEA S.A., ENERGA S.A. PKP Wielkopolskie Przewozy Regionalne, Smart Media Gdańsk (producent programów do ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych), Hotel Uzdrowiskowy PRO-VITA Kołobrzeg, SPOŁEM Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców, Wolters Kluwer Polska S.A., Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Narodowy Bank Polski w Warszawie, Bank Gospodarstwa Żywnościowego w Warszawie, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Sąd Okręgowy w Poznaniu i Sądy Rejonowe w Poznaniu, urzędy marszałkowskie licznych województw oraz urzędy miast i gmin. Uczestnikami szkoleń otwartych są pracownicy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego: np. ZELMER S.A., CIECH S.A. Dr Irena Eris Sp. z o.o., Scania Polska S.A., Port Lotniczy POZNAŃ-ŁAWICA, Polska Żegluga Bałtycka S.A., Polskie Zakłady Lotnicze Mielec.

Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Publikuje m. in. w Rachunkowości Budżetowej – INFOR, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka: Rachunkowość budżetowa i Rachunkowość Organizacji Pozarządowej w Polsce, Wydawnictwo Serwis internetowy: www.podatki.biz. – Ekspert Księgowy.

Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Obowiązki rejestracyjne wspólnot mieszkaniowych

1.1. Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

1.2. Obowiązki rejestracyjne: urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS

1.3. Wspólnoty mieszkaniowe jako podatnicy podatku dochodowego i podatku od towarów i usług

2. Księgowość wspólnot mieszkaniowych na podstawie ustawy o własności lokali

2.1. Cel prowadzenia obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej

2.2. Ewidencja pozaksięgowa przychodów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek, rozliczeń oraz innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej

2.3. Prezentacja sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o własności lokai

3. Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości

3.1. Teoria rachunkowości – zagadnienia ogólne, polityka rachunkowości

3.2. Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych – jednostka mikro

3.3. Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości

3.4. Przykładowy plan kont wspólnot mieszkaniowych

3.5. Najczęściej występujące operacje księgowe wspólnot mieszkaniowych – dekretacja

3.6. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

3.7. Fundusze specjalne wspólnot mieszkaniowych

3.8. Rozrachunki wspólnot mieszkaniowych

4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych

4.1. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych

4.2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej

4.3. Rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych

5. Rozliczenia świadczeń medialnych wspólnot mieszkaniowych

5.1. Rozliczenie kosztów dostarczania gazu

5.2. Koszt centralnego ogrzewania i podgrzania wody

5.3. Rozliczenie kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków

5.4. Pozostałe rozliczenia – wywóz nieczystości stałych.

6. Opłaty i bieżące rozliczenia wspólnot mieszkaniowych

6.1. Roczne rozliczenia wspólnot mieszkaniowych

6.2. Wyznaczenie wysokości zaliczek

7. Plan gospodarczy wspólnot mieszkaniowych

7.1. Dane do opracowania planu gospodarczego

7.2. Sporządzanie planu gospodarczego

7.3. Zakres rzeczowy planu gospodarczego

7.4. Zmiany planu gospodarczego

7.5. Kalkulowanie opłat zaliczkowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej

8. Okresowe zebrania wspólnot mieszkaniowych

8.1. Tryb zwołania zebrań wg ustawy o własności lokai

8.2. Tryb głosowania uchwał

8.3. Podsumowanie pracy zarządcy nieruchomości

8.4. Przebieg zebrania wspólnoty

8.5. Przygotowanie i prezentacja materiałów na zebraniu

8.6. Uchwały i listy do głosowania