PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY

Termin szkolenia24.06.2020
Forma szkoleniaszkolenie online
Godzina rozpoczęcia szkolenia9:00
Czas trwania szkolenia5 godz.
Koszt uczestnictwa 1 osoby netto390,00 zł
Koszt uczestnictwa 1 osoby brutto479,90 zł
Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować
Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.
Cena obejmuje:
materiały szkoleniowe przesłane przed szkoleniem,
certyfikat ukończenia szkolenia przesłany w ciągu kilku dni po szkoleniu

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ TUTAJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

AGENDA:

08:30 – logowanie uczestników

09:00  –  10:30       Część I szkolenia

10:30  –  10:45       przerwa (15 min.)

10:45  –  12:15       Część II szkolenia

12:15  –  12:30       przerwa (15 min.)

12:30  –  14:00       Część III szkolenia

OPIS SZKOLENIA:

Podczas szkolenia zostaną omówione aspekty prawne związane z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycji budowlanych. Szkolenie pozwoli poznać etapy przebiegu procesu inwestycyjnego w zakresie niezbędnym do sprawnego poruszania się po przepisach regulujących ten proces. W trakcie szkolenia zostaną omówione obowiązki uczestników procesu budowlanego, kolejność realizacji tych obowiązków.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie prawa regulującego proces budowlany, począwszy od ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, aż do pozwolenia na użytkowanie. Szczególny nacisk zostanie położony na orzecznictwo w zakresie procesu inwestycyjnego.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie kierujemy do specjalistów działów inwestycji, pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów, innych osób zajmujących się inwestycjami.

OSOBA PROWADZĄCA:

Agata Waśkiewicz – wieloletni notariusz, obecnie radca prawny. Przez okres aplikacji notarialnej oraz prowadzenia własnej kancelarii notarialnej, zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu obrotu nieruchomościami, a współpraca z inwestorami pozwoliła na poszerzenie wiedzy o  aspekty istotne dla nabywcy nieruchomości będącego inwestorem.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Etapy procesu inwestycyjno-budowlanego.
 2. Podstawowe definicje
 • Roboty budowlane
 • Obiekty budowlane
 • Obszar oddziaływania obiektu budowlanego
 • Rozpoczęcie robót budowlanych
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 1. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie prac
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – procedura uzyskania
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 1. Decyzja o pozwoleniu na budowę –procedura uzyskania
 • Zgłoszenie robót budowlanych
 • Dziennik budowy
 • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych
 1. Obiekty i roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę
 2. Przebieg procesu inwestycyjnego
 • Wszczęcie inwestycji
 • Prawa o obowiązki uczestników procesu budowlanego
 • Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym
 1. Oddanie obiektu do użytkowania
 • Zgłoszenie obiektu do użytkowania
 • Pozwolenie na użytkowanie
 • Zakres obowiązkowej kontroli
 1. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 • Zgłoszenie
 • Sprzeciw
 • Opłata legalizacyjna