PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY

SZCZEGÓŁY
Miejsce szkolenie RZESZÓW
Termin szkolenie 01.04.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia 9:00
Czas trwania szkolenia 6 godzin
Koszt uczestnictwa netto
Koszt uczestnictwa brutto (w tym 23% VAT)
590,00 zł
725,70 zł
Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować
Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, certyfikat ukończenie szkolenia

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ TUTAJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

OPIS SZKOLENIA:

Podczas szkolenia zostaną omówione aspekty prawne związane z przygotowaniem i realizacją procesu inwestycji budowlanych. Szkolenie pozwoli poznać etapy przebiegu procesu inwestycyjnego w zakresie niezbędnym do sprawnego poruszania się po przepisach regulujących ten proces. W trakcie szkolenia zostaną omówione obowiązki uczestników procesu budowlanego, kolejność realizacji tych obowiązków.

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie prawa regulującego proces budowlany, począwszy od ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, aż do pozwolenia na użytkowanie. Szczególny nacisk zostanie położony na orzecznictwo w zakresie procesu inwestycyjnego.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie kierujemy do specjalistów działów inwestycji, pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów, innych osób zajmujących się inwestycjami.

OSOBA PROWADZĄCA:

Agata Waśkiewicz – wieloletni notariusz, obecnie radca prawny. Przez okres aplikacji notarialnej oraz prowadzenia własnej kancelarii notarialnej, zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu obrotu nieruchomościami, a współpraca z inwestorami pozwoliła na poszerzenie wiedzy o  aspekty istotne dla nabywcy nieruchomości będącego inwestorem.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Etapy procesu inwestycyjno-budowlanego.
  2. Podstawowe definicje
  • Roboty budowlane
  • Obiekty budowlane
  • Obszar oddziaływania obiektu budowlanego
  • Rozpoczęcie robót budowlanych
  • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
  1. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie prac
  • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – procedura uzyskania
  • Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  1. Decyzja o pozwoleniu na budowę –procedura uzyskania
  • Zgłoszenie robót budowlanych
  • Dziennik budowy
  • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych
  1. Obiekty i roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę
  2. Przebieg procesu inwestycyjnego
  • Wszczęcie inwestycji
  • Prawa o obowiązki uczestników procesu budowlanego
  • Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym
  1. Oddanie obiektu do użytkowania
  • Zgłoszenie obiektu do użytkowania
  • Pozwolenie na użytkowanie
  • Zakres obowiązkowej kontroli
  1. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
  • Zgłoszenie
  • Sprzeciw
  • Opłata legalizacyjna