Miejsce szkolenia
Termin szkolenia
Godzina rozpoczęcia szkolenia9:00
Czas trwania szkolenia5 godzin
Koszt uczestnictwa netto
Koszt uczestnictwa brutto (w tym 23% VAT)
590,00 zł
725,70 zł
ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ TUTAJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE
OPIS SZKOLENIA:

Rok 2018 przyniósł zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, dotyczące pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników. Zmiany w zakresie uzyskiwania danych osobowych obejmują również ZFŚS odnośnie ustalania sytuacji socjalnej osób uprawnionych do świadczeń. Niezmiernie ważne są również zmiany w zakresie monitoringu pracowników, jak również dotyczące dodatkowych uprawnień rodzicielskich.

Jedną z największych „grup” nowości są obowiązujące od początku 2019 r. przepisy związane z dokumentacją pracowniczą.  Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotyczą zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartości, przechowywania  oraz możliwości prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej.

CEL SZKOLENIA:

W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej – zatrudnienia – zachodzą ciągłe zmiany. Zmiany dotyczą sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę, prowadzenia  i przechowywania akt osobowych, ochrony danych osobowych, dotyczące pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników. Warto się na nie przygotować już teraz.  

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów kadr i płac, kadry kierowniczej oraz właścicieli biur rachunkowych.

OSOBA PROWADZĄCA:

Marek Rotkiewicz – Wykładowca na licznych szkoleniach (przeprowadzonych ponad 4000 godzin szkoleniowych), zajmuje się doradztwem prawnym. Jest Autorem i współautorem kilkudziesięciu książek i autorem ponad 3000  artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno-Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).

UWAGI:

Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:
  • materiały szkoleniowe
  • obiad
  • serwis kawowy
  • certyfikat ukończenie szkolenia
PROGRAM SZKOLENIA:

1. Planowane zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników

– nowy katalog danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika

– zgoda jako podstawa przetwarzania danych – zakres, ograniczenia, warunki udzielenie zgody, możliwość odwołania zgody

– dane wrażliwe i dane o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa

– dane biometryczne – wprowadzenie możliwości ich przetwarzania

2. Planowane zmiany w zakresie ZFŚS i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS – konieczność zmian regulaminu

3. Monitoring pracowników – przepisy obowiązujące od 25 maja 2018 r.

-monitoring wizyjny : dopuszczalność, procedura wprowadzenia, zakres wykorzystania, kwestie informacyjne w stosunku do pracowników, okres przechowywania nagrań,

– monitoring poczty służbowej : wprowadzenie , warunki i ograniczenia stosowania

– inne formy monitoringu (np. gps w samochodach, kontrola służbowych telefonów itp.) – wprowadzenie, stosowanie

4. Indywidualne lub ruchome rozkłady czasu pracy, przerywany czas pracy – zmiany obowiązujące od czerwca 2018 r.

– wniosek o wprowadzenie indywidualnego rozkładu, ruchomego rozkładu czasu pracy lub przerywanego czasu pracy  obligujący pracodawcy do zgodę na zmiany

– kiedy istnieje możliwość odmowy uwzględnienia wniosku

5. Zasad wypłaty wynagrodzenia obowiązujące od 2019 r.

6. Dokumentacja pracownicza  od 2019 r.

– okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe)

– ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza

– informacje dotyczące dokumentacji pracowniczej wydawane wraz ze świadectwem  pracy

– zniszczenie dokumentacji pracowniczej

– prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej

– informacje dla pracowników i byłych pracowników dotyczące zmiany sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej i możliwości odbioru poprzedniej jej postaci

– przepisy przejściowe zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz działania pracodawcy związane z jej wejściem w życie.

7. Nowe  rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej:

– cztery części akt osobowych,

– nowe zasady numeracji akt osobowych,

– zasady usuwania dokumentów z akt osobowych,

– zakres treści „dokumentacji pracowniczej” (poza ewidencją czasu pracy m. in. wnioski pracowników, zgody pracowników opiekujących się małym dzieckiem i kobiet w ciąży, dokumenty związane z pracą w godzinach nadliczbowych lub zadaniowym czasem pracy),

– znaczne zmiany w zakresie treści ewidencji czasu pracy (m. in. podawanie przedziałów godzinowych pracy,

– regulacje dotyczące trybu przekazywania pracownikom niektórych informacji

– zasady prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej,

– sposób dokonywania doręczeń informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej,

– wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,

– konieczność dostosowania obecnych dokumentacji do nowych wymogów.