SZCZEGÓŁY
Miejsce szkolenia POZNAŃ
Termin szkolenia 13.09.2019
Godzina rozpoczęcia szkolenia 9:00
Czas trwania szkolenia 5 godzin
Koszt uczestnictwa netto
Koszt uczestnictwa brutto (w tym 23% VAT)
590,00 zł
725,70 zł
Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować
Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, certyfikat ukończenie szkolenia

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ TUTAJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE 

OPIS SZKOLENIA:

Ustawa o rachunkowości nakłada na jednostki obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku. Opisuje przedmiot inwentaryzacji oraz metody, terminy i częstotliwość jej przeprowadzania. Nie wspomina o organizacji, technikach czy zasadach inwentaryzacji. Sprawne dokonanie inwentaryzacji wymaga wyznaczenia osób odpowiedzialnych za organizację inwentaryzacji, powołania organów inwentaryzacyjnych i przypisania im kompetencji. Wyniki inwentaryzacji rzeczowych składników majątku czasami wymagają rozliczenia osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie. W czasie szkolenia omówione będą również sposoby ewidencji księgowej różnic inwentaryzacyjnych oraz najnowsze metody przeprowadzania inwentaryzacji składników majątku w drodze spisu z natury. Zagadnienia szkolenia poparte są przykładami wynikającymi z wieloletnich doświadczeń oraz przyjętych zwyczajowo sposobów postępowania.

Program szkolenia uwzględnia aktualne przepisy oraz Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych
i półproduktów”

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych zagadnień wynikających z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji, poznanie zakresu rzeczowego składników podlegających inwentaryzacji, metod, terminów i częstotliwości przeprowadzenia inwentaryzacji, ustalenie podziału kompetencji między osoby uczestniczące w inwentaryzacji, rzetelne i sprawne przeprowadzenie inwentaryzacji, rozliczenie spisu majątku oraz wyszczególnienie wniosków poinwentaryzacyjnych jako ważnych wskazówek na przyszłość. 

DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, pracowników działów księgowości, pracowników działów organizacyjno-administracyjnych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz innych osób  realizujących zadania z zakresu inwentaryzacji składników majątku.

OSOBA PROWADZĄCA:

Anna Król-Błażejewska – doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek sektora publicznego, specjalizuje się w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków. W latach 2006-2018 przeprowadziła ponad 1000 szkoleń dla różnych podmiotów, w tym szkolenia wewnętrzne z zagadnień związanych ze środkami trwałymi i rozliczaniem inwestycji m.in. dla: ANVIL S.A., ENEA S.A., ENERGA S.A. PKP Wielkopolskie Przewozy Regionalne, Smart Media Gdańsk (producent programów do ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych), Hotel Uzdrowiskowy PRO-VITA Kołobrzeg, SPOŁEM Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców, Wolters Kluwer Polska S.A., Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Narodowy Bank Polski w Warszawie, Bank Gospodarstwa Żywnościowego w Warszawie, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Sąd Okręgowy w Poznaniu i Sądy Rejonowe w Poznaniu, urzędy marszałkowskie licznych województw oraz urzędy miast i gmin. Uczestnikami szkoleń otwartych są pracownicy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego: np. ZELMER S.A., CIECH S.A. Dr Irena Eris Sp. z o.o., Scania Polska S.A., Port Lotniczy POZNAŃ-ŁAWICA, Polska Żegluga Bałtycka S.A., Polskie Zakłady Lotnicze Mielec

Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Publikuje m. in. w Rachunkowości Budżetowej – INFOR, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka: Rachunkowość budżetowa i Rachunkowość Organizacji Pozarządowej w Polsce, Wydawnictwo Serwis internetowy: www.podatki.biz – Ekspert Księgowy.

Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.

UWAGI:

Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:
 • materiały szkoleniowe
 • obiad
 • serwis kawowy
 • certyfikat ukończenie szkolenia
PROGRAM SZKOLENIA:

część I

 1. Definicja inwentaryzacji
 2. Cel i przedmiot inwentaryzacji
 3. Metody inwentaryzacji
 4. Formy, rodzaje i techniki inwentaryzacji

część II

 1. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji
 2. Zasady inwentaryzacji
 3. Przygotowanie do inwentaryzacji
 4. Instrukcje, regulaminy i zarządzenia dotyczące inwentaryzacji
 5. Podział zadań między osoby uczestniczące w inwentaryzacji

część III

 1. Planowanie czynnoci inwentaryzacyjnych – harmonogram inwentaryzacji
 2. Wyłonienie organów do przeprowadzenia inwentaryzacji
 3. Przeszkolenie osób biorących udział w pracach inwentaryzacyjnych
 4. Przygotowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej

część IV

 1. Spis z natury – zadanie dla Komisji Spisowej
 2. Etapy inwentaryzacji
 3. Kontrola poprawności przebiegu spisu
 4. Zakończenie spisu z natury

część V

 1. Przekazanie arkuszy spisowych Komisji Inwentaryzacyjnej
 2. Rozliczenie Inwentaryzacji
 3. Weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych
 4. Kompensaty niedoborów z nadwyżkami

część VI

 1. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 2. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych
 3. Wnioski poinwentaryzacyjne – cel ich sporządzenia
 4. Najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w toku inwentaryzacji

część VII

 1. Inwentaryzacja a odpowiedzialność materialna wynikająca z Kodeksu pracy
 2. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 3. Tryb i zasady powierzenia mienia określone w Kodeksie pracy
 4. Ważne terminy przeprowadzenia inwentaryzacji w przypadkach zmian w umowie współodpowiedzialności materialnej a inwentaryzacja

część VIII

 1. Nowoczesne metody przeprowadzania spisu z natury
 2. Narzędzia wspomagające automatyczną inwentaryzację
 3. Kod kreskowy – zasada działania, rodzaje, zastosowanie
 4. Urządzenia odczytujące
 5. RFID – system kontroli przepływu towarów,
 6. Przykłady zastosowań  RFID