OCENA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI I ZAGROŻEŃ INWESTYCYJNYCH W PRAKTYCE

SZCZEGÓŁY
Miejsce szkolenie GDAŃSK
Termin szkolenie 18.03.2020
Godzina rozpoczęcia szkolenia 9:00
Czas trwania szkolenia 5 godzin
Koszt uczestnictwa netto
Koszt uczestnictwa brutto (w tym 23% VAT)
590,00 zł
725,70 zł
Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować
Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, certyfikat ukończenie szkolenia
ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

OPIS SZKOLENIA:

Ocena stanu prawnego nieruchomości i zagrożeń inwestycyjnych w praktyce to przewodnik wyszukiwania, weryfikacji i oceny, w szczególności  negatywnych przesłanek inwestowania w nieruchomości. Zalety nieruchomości nie bilansują się z ograniczeniami prawnymi, które mogą udaremnić inwestycję lub spowodować zamrożenie środków finansowych bez możliwości przeprowadzenia dalszych etapów inwestycji, zgodnie z zamierzeniami inwestora.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu utrwalenie schematu badania i oceny stanu prawnego nieruchomości pod kątem konkretnego, zamierzonego przez inwestora przedsięwzięcia, począwszy od wyboru nieruchomości, poprzez weryfikację zagrożeń związanych z inwestycją, aż do podpisania aktu notarialnego. W szczególności, zostaną omówione zagadnienia związane z ograniczeniami w obrocie, które w konsekwencji mogą udaremnić lub utrudnić realizację przedsięwzięcia zgodnie z zamiarem i potrzebami inwestora w oparciu o konkretne dokumenty służące ocenie stanu prawnego.

Ponadto podczas szkolenia zostaną przedstawione również sposoby postępowania w przypadku wystąpienia przeszkód lub utrudnień w nabyciu nieruchomości.

Szkolenie odpowiada między innymi na pytania: co jest przedmiotem nabycia, czy część nieruchomości czy udział w prawie, jakie jest ryzyko nabycia nieruchomości od współwłaścicieli lub współspadkobierców, jakie informacje wynikają z księgi wieczystej i jak postąpić gdy kontrahent nie jest wpisany w księdze wieczystej jako właściciel, czy można nabyć nieruchomość zajętą przez komornika i czy można nabyć taką nieruchomość za środki pochodzące z kredytu, czy bezpieczne jest nabywanie nieruchomości obciążonych hipotekami, dlaczego służebność jest korzystna, co zrobić aby nabyć nieruchomość rolną gdy nie jest się rolnikiem i dlaczego dostęp do drogi publicznej jest ważny.

W trakcie szkolenia zostaną omówione regulacje, które należy uwzględniać przy nabyciu nieruchomości oceniając możliwość  realizacji konkretnego przedsięwzięcia budowlanego. Omówione zostanie również prawo pierwokupu, które może udaremnić nabycie nieruchomości przez inwestora, a także inne umowne prawa mogące rodzić ten skutek. Poruszony zostanie temat odrolnienia nieruchomości, wpływu regulacji dotyczących ochrony środowiska na realizację przedsięwzięcia oraz inne ważne aspekty, które warto wziąć pod uwagę już na etapie rozważania nabycia prawa własności nieruchomości pod inwestycję.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie kierujemy do osób, które zamierzają inwestować w nieruchomości, a także inwestorów, pośredników nieruchomości, pracowników zajmujących się obrotem nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego, deweloperów.

OSOBA PROWADZĄCA:

Agata Waśkiewicz – wieloletni notariusz, obecnie radca prawny. Przez okres aplikacji notarialnej oraz prowadzenia własnej kancelarii notarialnej, zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu obrotu nieruchomościami, a współpraca z inwestorami pozwoliła na poszerzenie wiedzy o  aspekty istotne dla nabywcy nieruchomości będącego inwestorem.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Lista podstawowych dokumentów, których treść należy zweryfikować przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości
 • Księga wieczysta
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
 • Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z kartoteki budynków
 • Zaświadczenie o lasach
 • Zaświadczenie o braku osób zameldowanych
 1. Księga wieczystajakie daje gwarancje a czego nie wyczytamy z księgi wieczystej
 • Informacje dotyczące stanu prawnego nieruchomości wynikające z księgi wieczystej
 • Stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym
 • Nabycie nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności wynikającej ze spadkobrania
 • Obciążenia nieruchomości ujawnione w księdze wieczystej -ze szczególnym omówieniem służebności gruntowych zakresu wykonywania i obciążenia
 • Poszukiwanie pozaksięgowych obciążeń nieruchomości
 • Możliwość nabycia a możliwość obciążenia nieruchomości zajętej w postępowaniu egzekucyjnym;
 • Nabycie nieruchomości obciążonej hipoteką
 • Pozaksięgowe zagrożenia związane z toczącym się postępowaniem sądowym lub administracyjnym
 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Informacje wynikające z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Zaświadczenie o braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – dodatkowe informacje o nieruchomości
 1. Ewidencja gruntów i budynków
 • Informacje wynikające z ewidencji gruntów i budynków
 • Podstawy ujawniania danych w ewidencji gruntów i budynków
 • Zmiana danych w ewidencji gruntów i budynków
 1. Zaświadczenie o lasach
 • Konieczność pobierania zaświadczenia dotyczącego planu urządzenia lasu
 1. Wody na nieruchomości
 • Wyłączenie z obrotu wód płynących
 • Pierwokup śródlądowych wód stojących
 • Definicje śródlądowych wód stojących i śródlądowych wód płynących
 • Wątpliwości dotyczące rowów oraz basenów i ogrodowych oczek wodnych
 • Tryb ustalenia charakteru wód
 • Zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi
 1. Ograniczenia i pułapki w obrocie nieruchomościami istniejące z mocy prawa
 • Pierwokup: gminy, lasów państwowych, wód polskich
 • Umowne prawo pierwokupu i odkupu wpisane do księgi wieczystej
 • Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi
 • Nabycie nieruchomości rolnej przez osoby niebędące rolnikami indywidualnymi
 • Procedura odrolnienia nieruchomości
 • Nabycie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, a dalsze ograniczenia inwestycji
 • Ograniczenia i konsekwencje wynikające z regulacji dotyczących ochrony środowiska
 1. Dostęp do drogi publicznej
 • Pojęcie dostępu do drogi publicznej
 • Nabycie udziału w działce drogowej
 • Konieczność ustanowienia służebności przechodu i przejazdu
 • Ustanowienie służebności dla gestorów mediów
 1. Przeprowadzenie transakcji
 • Umowa przedwstępna
 • Umowa przyrzeczona
 • Zabezpieczenie należności wynikających z umowy sprzedaży
 • Obowiązkowe zawarcie umowy sprzedaży „pod warunkiem”
 • Granice odpowiedzialności sprzedającego
 • Zakup nieruchomości w przypadku uprzedniego wydania decyzji o warunkach zabudowy czy postanowienia o pozwoleniu na budowę
 1. Zakazy i utrudnienia wynikające z ustawy o rewitalizacji
 • Zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy
 • Gminny program rewitalizacji i specjalna strefa rewitalizacji
 • Prawo pierwokupu
 1. Inwestycja dotycząca nieruchomości zabytkowej
 • Nabycie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków od gminy lub Skarbu Państwa
 • Pozwolenie konserwatora zabytków na zbycie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
 • Obowiązek informowania konserwatora zabytków o zbyciu nieruchomości
 • Prawo pierwokupu nieruchomości zabytkowej
 • Pozwolenie konserwatora zabytków na budowę
 • Usunięcie drzew z nieruchomości zabytkowej