SZCZEGÓŁY
Miejsce szkolenie RZESZÓW
Termin szkolenie 06.09.2019
Godzina rozpoczęcia szkolenia 9:00
Czas trwania szkolenia 5 godzin
Koszt uczestnictwa netto
Koszt uczestnictwa brutto (w tym 23% VAT)
590,00 zł
725,70 zł
Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować
Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, certyfikat ukończenie szkolenia
ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ TUTAJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

OPIS SZKOLENIA:

Leasing jest ważnym i popularnym źródłem finansowania. Zapewnia dostęp do środków transportu, maszyn, urządzeń i innych składników, wykorzystywanych w działalności. Czasami stanowi jedyne rozwiązanie, pozwalające na użytkowanie tych składników.
Rok 2019 przyniósł zmiany podatkowe odnośnie leasingu firmowych samochodów osobowych, a dla jednostek stosujących MSSF – zasadniczą zmianę w podejściu do zagadnienia umów leasingu. Szkolenie wskazując podstawy prawa cywilnego w zakresie umów leasingu, porównuje regulacje prawne z podatkowym i bilansowym. Omawia leasing w aspekcie podatkowym ogólnie i w odniesieniu do nowych przepisów prawa podatkowego, obowiązującego od 2019 r. W zakresie ujęcia bilansowego omawia postanowienia ustawy o rachunkowości, w powiązaniu z KSR nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa” oraz z  MSSF 16 „Leasing”, który  od 2019 r. zastępuje MSR 17 „Leasing”.

CEL SZKOLENIA:

 • Właściwe kwalifikowanie umów leasingu do leasingu operacyjnego i finansowego
 • Poznanie obowiązującego od 2019 r. stanu prawnego w zakresie ewidencji i rozliczania leasingu operacyjnego i finansowego,
 • Przedstawienie praktycznych wskazówek do podatkowego i bilansowego ujęcia leasingu w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.
 • Wskazanie stosowanych rozwiązań w zakresie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych, związanych z leasingiem.

 DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie kierujemy głównie do osób zajmujących się ewidencją umów leasingu i kosztów z nimi związanych: księgowi, kierownicy jednostek, właściciele biur rachunkowych i in.

OSOBA PROWADZĄCA:

Anna Król-Błażejewska – doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek sektora publicznego, specjalizuje się w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków. W latach 2006-2018 przeprowadziła ponad 1000 szkoleń dla różnych podmiotów, w tym szkolenia wewnętrzne z zagadnień związanych ze środkami trwałymi i rozliczaniem inwestycji m.in. dla: ANVIL S.A., ENEA S.A., ENERGA S.A. PKP Wielkopolskie Przewozy Regionalne, Smart Media Gdańsk (producent programów do ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych), Hotel Uzdrowiskowy PRO-VITA Kołobrzeg, SPOŁEM Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców, Wolters Kluwer Polska S.A., Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Narodowy Bank Polski w Warszawie, Bank Gospodarstwa Żywnościowego w Warszawie, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Sąd Okręgowy w Poznaniu i Sądy Rejonowe w Poznaniu, urzędy marszałkowskie licznych województw oraz urzędy miast i gmin. Uczestnikami szkoleń otwartych są pracownicy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego: np. ZELMER S.A., CIECH S.A. Dr Irena Eris Sp. z o.o., Scania Polska S.A., Port Lotniczy POZNAŃ-ŁAWICA, Polska Żegluga Bałtycka S.A., Polskie Zakłady Lotnicze Mielec. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Publikuje m. in. w Rachunkowości Budżetowej – INFOR, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka: Rachunkowość budżetowa i Rachunkowość Organizacji Pozarządowej w Polsce, Wydawnictwo Serwis internetowy: www.podatki.biz. – Ekspert Księgowy. Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.

* LERNUM Centrum Szkoleń zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

PROGRAM SZKOLENIA:

Leasing w prawie cywilnym

 1. Pojęcie leasingu – umowa i forma umowy
 2. Podmioty leasingu : finansujący, korzystający, zbywający
 3. Obowiązki stron umowy leasingu
 4. Opłaty leasingowe: opłata inicjalna, opłaty ratalne

Rodzaje leasingu

 1. leasing bezpośredni a leasing pośredni
 2. leasing operacyjny i leasing finansowy (kapitałowy)
 3. Leasing zwrotny
 4. Leasing konsumencki
 5. Leasing nieruchomości
 6. Porównanie leasingu operacyjnego i finansowego

Leasing w ustawie o podatku dochodowym od 2019 r.

 1. Zmiany w zakresie leasingu i używania firmowych samochodów osobowych od 2019 r.
 2. Dobre i złe strony zmian 2019 r.
 3. Umowy leasingu zawarte do końca 2018 r. – zasady rozliczania umów leasingowych
 4. Jak rozliczyć leasing po zmianach 2019 r.
 5. Wydatki z tytułu używania samochodu – tylko 75% w koszty
 6. Słownik pojęć: m.in. umowa leasingu, podstawowy okres umowy, przedmiot leasingu, normatywny okres amortyzacji, rzeczywista i hipotetyczna wartość netto przedmiotu umowy, opłaty leasingowe, przeniesienie własności po zakończeniu umowy leasingu

Leasing w ustawie o podatku od towarów i usług

 1. Leasing jako świadczenie usług lub dostawa towarów
 2. Obowiązek podatkowy
 3. Zwolnienia podatkowe VAT a usługi w zakresie leasingu
 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
 5. Samochód osobowy w leasingu – odliczenie podatku VAT

Leasing w prawie bilansowym

 1. Leasing w ustawie o rachunkowości
  • warunki zaliczenia środków trwałych lub wnip do aktywów korzystającego
  • warunki kwalifikowania umów leasingu wg zasad określonych w przepisach podatkowych
 1. Krajowy Standard Rachunkowości nr 5 „Leasing, najem, dzierżawa”
  • leasing operacyjny i finansowy – porównanie
  • istota leasingu zwrotnego
  • opłaty leasingowe wg KSR nr5
  • uproszczona ewidencja umów leasingu finansowego
 1. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 16 „Leasing”– zmiana standardu leasingowego od 2019 r.
  • kogo dotyczy standard
  • zakres nowego standardu
  • okres leasingu i zwolnienia z ujmowania umowy jako leasing
  • rozliczanie leasingu w sprawozdaniu finansowym leasingobiorcy
  • zastosowanie MSSR nr 16 po raz pierwszy od 2019 r.
 2. Prezentacja i ujawnianie informacji o leasingu
 3. Zasady ujmowania leasingu w księgach rachunkowych:,
  • u korzystającego (leasingobiorcy)
  • u finansującego (leasingodawcy)