SZCZEGÓŁY
Miejsce szkolenie WARSZAWA
Termin szkolenie 05-06.12.2019
Godzina rozpoczęcia szkolenia 9:00
Czas trwania szkolenia 10 godzin
Koszt uczestnictwa netto
Koszt uczestnictwa brutto (w tym 23% VAT)
1990,00 zł
2447,70 zł
Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować
Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, lunch, serwis kawowy, certyfikat ukończenie szkolenia

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ TUTAJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

OPIS SZKOLENIA:  jest to szkolenie niezbędne dla każdego pracownika, który zajmuje się importem lub eksportem. Uczestnik szkolenia poznaje dokumentację importowo – eksportową oraz zakres pracy agencji celnych i urzędu celnego, międzynarodowe konwencje regulujące zasady transportu międzynarodowego, przepisy celno-podatkowe dotyczące importowanych lub eksportowanych produktów. Każdy uczestnik otrzymuje skondensowaną wiedzę w postaci wykładu, ćwiczeń, rozmowy z prowadzącym oraz materiałów szkoleniowych. Szkolenie prowadzone jest przez praktyków, poparte wieloma latami doświadczeń. Co ważne – ćwiczenia bazują na prawdziwych przypadkach biznesowych i realnych dokumentach. Warsztatowa formuła szkolenia oznacza, iż każdy uczestnik wykonuje czynności typowe dla stanowiska specjalisty ds. eksportu, importu. Szkolenie ma charakter wykładu przeplatanego ćwiczeniami oraz dyskusją nad realnie przedstawionymi problemami.

METODY SZKOLENIA: wykład, ćwiczenia, dialog z uczestnikami.

CEL SZKOLENIA: przyswojenie wiedzy z zakresu konwencji międzynarodowych, dokumentacji towarzyszącej importowi i eksportowi, poznanie procesu wysyłki i przywozu towarów, zapoznanie z zakresem obowiązków urzędów celnych, agencji celnych, zapoznanie z dostępnymi formami regulowania płatności.

DO KOGO KIEROWANE JEST SZKOLENIE: szkolenie kierujemy do każdego pracownika, zajmującego się zawodowo importem lub eksportem, jak również do pracowników działów logistyki, spedycji, zakupów. Duży poziom szczegółowości szkolenia bezpośrednio odwołuje się do warsztatu pracy i doświadczenia ekspertów oraz specjalistów. Szkolenie będzie największą wartością i korzyścią dla osób, które dziś bezpośrednio zaangażowane są w procesy importu lub eksportu.

OSOBY PROWADZĄCE: szkolenie prowadzone jest przez parę trenerów, którzy prezentują odmienne punkty widzenia uczestników handlu międzynarodowego. Jest to korzyścią dla każdego z biorących udział w szkoleniu – zarówno specjalisty prowadzącego dokumentację, handlowca zlecającego jej prowadzenie innym osobom jak i menedżerów nadzorujących procesy handlowe. Dzięki uczestnictwu dwóch trenerów szkolenie jest dynamiczne i angażuje uczestników w prowadzone ćwiczenia.

KRZYSZTOF JUKOWSKI jest ekspertem ds. zakupów i koncentruje się na optymalizacji procesów zakupowych, redukcji kosztów bezpośrednio produkcyjnych, analizie i opracowaniu strategii w kategoriach zakupowych. Ściśle współpracuje z zespołami zakupów wskazując źródła przewagi negocjacyjnej, wspierając w budowaniu taktyki negocjacyjnej i podnoszeniu umiejętności technicznych zespołów zakupowych. Prowadzi szkolenia z zakresu technik zakupów, budowania strategii zakupowej i negocjacji handlowych. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe w działach zakupów zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych branży FMCG (Stella Pack, Żywiec Zdrój, Pepsi, MARS), paliw (PKN ORLEN), chemii (CIECH). Posiada cenne, 18-letnie doświadczenie pracy, począwszy od specjalisty ds. zakupów, przez sourcing menedżera, menedżera działu zakupów po dyrektora zakupów w organizacjach o różnej kulturze organizacyjnej, świadomości biznesowej, skali działania i złożoności biznesu. Realizował projekty zakupowe w środowisku międzynarodowym, w językach polskim, angielskim, rosyjskim. Przez ostatnich kilka miesięcy prowadził projekty między innymi dla: Elitmind, KAR-TEK, IMAG Procurement, I-COAL, WIPASZ, 4REF, STUDENT TRAVEL, PKP, L’OREAL.

BARBARA CHARCZUK (mgr) jest ekspertem w zakresie transportu, logistyki oraz handlu. Koncentruje się na optymalizacji kosztów transportu i logistyki, przebiegu i redukcji kosztów w procesach importowych i eksportowych oraz zawieraniu umów z kontrahentami zagranicznymi i operatorami logistycznymi. Prowadzi doradztwo z zakresu transportu i logistyki oraz handlu. Opracowuje rozwiązania informatyczne dla procesów zakupowych i sprzedażowych w firmie oraz dla działów transportu i logistyki. Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe z zakresu handlu, transportu i logistyki zdobyła w przedsiębiorstwach handlowych branży chemicznej w grupie firm (Standard, Stanchem, Jarmag, Stanlab) oraz chemii kosmetycznej (MWM Chemicals) gdzie zajmowała się bezpośrednią współpracą z dostawcami i klientami z różnych branż przemysłu oraz nadzorowaniem skomplikowanych procesów transportowo-magazynowych z udziałem wszystkich rodzajów transportu. Posiada 16-letnie doświadczenie pracy na stanowiskach Specjalisty d/s Handlu, Kierownika Działu Handlowego Krajowego i Zagranicznego oraz Głównego Specjalisty d/s Transportu i Logistyki.

 

PROGRAM SZKOLENIA

Umowy w handlu zagranicznym, Konwencja Wiedeńska (CISG).

 • konwencje i inne umowy międzynarodowe regulujące obrót międzynarodowy,
 • podstawowe zasady zawierania umów w handlu zagranicznym,
 • omówienie głównych aspektów Konwencji Wiedeńskiej,
 • cechy i elementy dobrze sporządzonej umowy.

Zastosowanie reguł Incoterms 2010 w umowach handlowych.

 • czym są reguły Incoterms i gdzie mają zastosowanie, 
 • jaką wersją należy się posługiwać, 
 • przeniesienie własności i ryzyka, 
 • omówienie reguł Incoterms,
 • planowane zmiany w nowych Incoterms 2020.

Dostawa wewnątrzwspólnotowa i nabycie wewnątrzwspólnotowe.

 • rozliczenie VAT( deklaracje VAT EU, dokumenty potwierdzające WDT i WNT), deklaracje INTRASTAT,
 • przepisy dotyczące produktów w krajach Unii Europejskiej,
 • ograniczenia transportowe w UE.

Procedura IMPORTU towarów oraz dokumentacja w zakresie:

 • handlowo-jakościowym,
 • transportowym,
 • celno-podatkowym.

Procedura EKSPORTU towarów oraz dokumentacja w zakresie:

 • handlowo-jakościowym,
 • transportowym,
 • celno-podatkowym,
 • płatności.