Biała lista podatników VAT

Czym jest biała lista? Jak szukać podatników VAT? Jakie informacje znajdziesz na białej liście? Co to jest biała lista? Gdzie znajdziesz białą listę? Co sprawdzisz na białej liście? Wg jakich kryteriów wyszukiwania znajdziesz podmiot na białej liście? Jak szukać podmiotu wg nazwy? Jakie informacje znajdziesz na białej liście?  Kiedy biała lista nie będzie zawierała niektórych danych? Co to jest biała lista? Więcej…

Pierwszy etap procesu inwestycyjnego w budownictwie –ocena przydatności nieruchomości dla zamierzonej inwestycji

Można wyróżnić kilka etapów procesu inwestycyjnego w budownictwie. Żadnego z nich nie da się pominąć i każdy z nich ma istotne znaczenie dla realizacji inwestycji. Pierwszy etap jest niezwykle istotny i nie sposób ten etap przecenić. testujemy Proces inwestycyjny należy rozpocząć od oceny stanu prawnego i sytuacji planistycznej nieruchomości. Jeszcze przed nabyciem nieruchomości należy ocenić jej stan prawny Więcej…