Decyzja o lokalizacji zjazdu

Jedną z decyzji jakie musisz uzyskać, żeby zrealizować inwestycję, jest decyzja o lokalizacji zjazdu. Żeby upewnić się o tym do kogo złożyć wniosek musisz zajrzeć do ustawy o drogach publicznych. Organ wydający decyzję Jak się okazuje, wniosek o wydanie decyzji musisz złożyć do właściwego zarządcy drogi. W zależności od tego, z jaką drogą graniczy nieruchomość, na której planujesz inwestycję będzie to: – Czytaj dalej…

Biała lista podatników VAT

Czym jest biała lista? Jak szukać podatników VAT? Jakie informacje znajdziesz na białej liście? Co to jest biała lista? Gdzie znajdziesz białą listę? Co sprawdzisz na białej liście? Wg jakich kryteriów wyszukiwania znajdziesz podmiot na białej liście? Jak szukać podmiotu wg nazwy? Jakie informacje znajdziesz na białej liście?  Kiedy biała lista nie będzie zawierała niektórych danych? Co to jest biała lista? Dotychczas Ministerstwo Finansów Czytaj dalej…

Pierwszy etap procesu inwestycyjnego w budownictwie –ocena przydatności nieruchomości dla zamierzonej inwestycji

Można wyróżnić kilka etapów procesu inwestycyjnego w budownictwie. Żadnego z nich nie da się pominąć i każdy z nich ma istotne znaczenie dla realizacji inwestycji. Pierwszy etap jest niezwykle istotny i nie sposób ten etap przecenić. testujemy Proces inwestycyjny należy rozpocząć od oceny stanu prawnego i sytuacji planistycznej nieruchomości. Jeszcze przed nabyciem nieruchomości należy ocenić jej stan prawny w celu Czytaj dalej…