Decyzja o lokalizacji zjazdu

Jedną z decyzji jakie musisz uzyskać, żeby zrealizować inwestycję, jest decyzja o lokalizacji zjazdu. Żeby upewnić się o tym do kogo złożyć wniosek musisz zajrzeć do ustawy o drogach publicznych. Organ wydający decyzję Jak się okazuje, wniosek o wydanie decyzji musisz złożyć do właściwego zarządcy drogi. W zależności od tego, z jaką drogą graniczy nieruchomość, na której planujesz inwestycję będzie to: – Czytaj dalej…

Najpierw uzyskaj decyzję środowiskową

Jeżeli rozpoczynasz proces inwestycyjny w budownictwie pamiętaj, że być może masz obowiązek uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zwaną powszechnie decyzją środowiskową jeszcze przed uzyskaniem pierwszej decyzji inwestycyjnej. Dotyczy to decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia ba budowę, zgłoszenia budowy w przypadkach kiedy nie musisz uzyskać pozwolenia, zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu itp. Decyzja określa w jaki Czytaj dalej…