Biała lista podatników VAT

Czym jest biała lista? Jak szukać podatników VAT? Jakie informacje znajdziesz na białej liście? Co to jest biała lista? Gdzie znajdziesz białą listę? Co sprawdzisz na białej liście? Wg jakich kryteriów wyszukiwania znajdziesz podmiot na białej liście? Jak szukać podmiotu wg nazwy? Jakie informacje znajdziesz na białej liście?  Kiedy biała lista nie będzie zawierała niektórych danych? Co to jest biała lista? Więcej…

Pierwszy etap procesu inwestycyjnego w budownictwie –ocena przydatności nieruchomości dla zamierzonej inwestycji

Można wyróżnić kilka etapów procesu inwestycyjnego w budownictwie. Żadnego z nich nie da się pominąć i każdy z nich ma istotne znaczenie dla realizacji inwestycji. Pierwszy etap jest niezwykle istotny i nie sposób ten etap przecenić. testujemy Proces inwestycyjny należy rozpocząć od oceny stanu prawnego i sytuacji planistycznej nieruchomości. Jeszcze przed nabyciem nieruchomości należy ocenić jej stan prawny Więcej…

Likwidacja odwrotnego obciążenia i wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

Od 1 listopada 2019 r. nastąpiła likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych. W jego miejsce dla niektórych podatników będzie obowiązywał mechanizm podzielonej płatności (MPP lub split payment). Wraz z likwidacją odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych, zmieni się nie tylko ich sposób rozliczania. Wprowadzone zostały sankcje za ich naruszenie, zniesiono obowiązek składania informacji podsumowującej VAT-27, ograniczono krąg podatników uprawnionych do składania kwartalnych Więcej…

Elementarz nieruchomości

Ustalenie stanu prawnego nieruchomości jest podstawą bezpieczeństwa obrotu. Jak wynika z definicji zawartej w kodeksie cywilnym, nieruchomości dzielimy na: nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe i nieruchomości lokalowe. Nieruchomości gruntowe są to części powierzchni ziemskiej wydzielone za pomocą granic, które mogą być naturalne, ale przeważanie spotyka się granice wyznaczone sztucznie, które nanoszone są na mapy geodezyjne. Więcej…