ŚRODKI TRWAŁE. UJĘCIE BILANSOWE I PODATKOWE

Termin szkolenia23.06.2020
Forma szkoleniaszkolenie online
Godzina rozpoczęcia szkolenia9:00
Czas trwania szkolenia5 godzin
Koszt uczestnictwa netto
Koszt uczestnictwa brutto (w tym 23% VAT)
390,00 zł
479,70,70 zł
Szkolenie może być sfinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Skontaktuj się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy. Zadzwoń lub napisz w tej sprawie, a podpowiemy Ci jak to zorganizować
Dla opłacających szkolenie przynajmniej w 70% ze środków publicznych opłata jest zwolniona z podatku VAT. Po przesłaniu Oświadczenia wystawimy odpowiednią fakturę.
Cena obejmuje:
materiały szkoleniowe przesłane przed szkoleniem,
certyfikat ukończenie szkolenia przesłany po szkoleniu

AGENDA:

08:30 – logowanie uczestników

09:00  –  10:30       Część I szkolenia

10:30  –  10:45       przerwa (15 min.)

10:45  –  12:15       Część II szkolenia

12:15  –  12:30       przerwa (15 min.)

12:30  –  14:00       Część III szkolenia

ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE KLIKNIJ TUTAJ -> ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

OPIS SZKOLENIA:

Treści szkolenia omawiane są na podstawie ustawy o rachunkowości i ustaw o podatku dochodowym, z podkreśleniem różnic występujących w regulacjach prawnych. Przewidziano również szczególne uregulowania dla jednostek sektora finansów publicznych. Szczegółowa analiza nadawania statutu środków trwałych aktywom trwałym, które spełniają kryteria definicyjne oraz zasady wewnętrzne. Omówienie form prowadzenia ewidencji bilansowej i pozabilansowej środków trwałych, z uwzględnieniem zmian od 2019 r. w zakresie leasingu samochodów osobowych, ich amortyzacji w ujęciu podatkowym i bilansowym. Wskazanie zasad, którymi należy się kierować gospodarując środkami trwałymi, poparte jest linią orzecznictwa sądów i indywidualnych interpretacji podatkowych.

Program szkolenia uwzględnia aktualne przepisy i nowe uregulowania:  

 1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U.2016.1864 z dnia 2016.11.18)
 2. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki Trwałe” – Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 29 maja 2017 r., poz. 105)
 3. akty prawne właściwe dla sektora finansów publicznych

CEL SZKOLENIA:

Rok 2019 przynosi kolejne zmiany w gospodarowaniu środkami trwałymi. Nowe uregulowania podatkowe dotyczące zmian w leasingu, amortyzacji i ograniczonych kosztach użytkowania samochodów osobowych, sprawiają, że gospodarowanie środkami trwałymi wymaga pewnych zmian. Zdobyte informacje pozwolą na sprawne poruszanie się w tej skomplikowanej problematyce.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Szkolenie kierujemy do księgowych, pracowników działów administracyjnych, kierowników jednostek, właścicieli biur rachunkowych i in.

OSOBA PROWADZĄCA:

Anna Król-Błażejewska – doświadczony księgowy przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i jednostek sektora publicznego, specjalizuje się w zagadnieniach zwianych ze środkami trwałymi: ewidencja, wycena, amortyzacja, ulepszenia i remonty, budowa środków trwałych oraz rozliczanie inwestycji. Wykładowca licznych szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków. W latach 2006-2018 przeprowadziła ponad 1000 szkoleń dla różnych podmiotów, w tym szkolenia wewnętrzne z zagadnień związanych ze środkami trwałymi i rozliczaniem inwestycji m.in. dla: ANVIL S.A., ENEA S.A., ENERGA S.A. PKP Wielkopolskie Przewozy Regionalne, Smart Media Gdańsk (producent programów do ewidencji, inwentaryzacji i amortyzacji środków trwałych), Hotel Uzdrowiskowy PRO-VITA Kołobrzeg, SPOŁEM Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców, Wolters Kluwer Polska S.A., Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Narodowy Bank Polski w Warszawie, Bank Gospodarstwa Żywnościowego w Warszawie, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, Sąd Okręgowy w Poznaniu i Sądy Rejonowe w Poznaniu, urzędy marszałkowskie licznych województw oraz urzędy miast i gmin. Uczestnikami szkoleń otwartych są pracownicy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego: np. ZELMER S.A., CIECH S.A. Dr Irena Eris Sp. z o.o., Scania Polska S.A., Port Lotniczy POZNAŃ-ŁAWICA, Polska Żegluga Bałtycka S.A., Polskie Zakłady Lotnicze Mielec

Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Publikuje m. in. w Rachunkowości Budżetowej – INFOR, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka: Rachunkowość budżetowa i Rachunkowość Organizacji Pozarządowej w Polsce, Wydawnictwo Serwis internetowy: www.podatki.biz. – Ekspert Księgowy.

Właścicielka biura rachunkowego od 1996 r.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część I

 1. Definicja środków trwałych
  • w świetle ustawy o rachunkowości,
  • w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
  • w świetle rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych
  • w aktach prawnych właściwych dla sektora finansów publicznych
 2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć definicyjnych
 3. Różnice definicyjne środków trwałych wynikające z przepisów prawnych
 4. Leasing i użytkowanie firmowych samochodów osobowych od 2019 r.
 5. Środki trwałe własne i obce

Część II

 1. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych – próg 10 000 zł
 2. Środki trwałe w budowie  – rozliczenie inwestycji
 3. Części składowe, peryferyjne oraz część dodatkowa wg KSR nr 11
 4. Trwałe odłączenie elementu środka trwałego – korekta wartości początkowej
 5. Ulepszenie, remont i konserwacja środka trwałego – skutki właściwego ujęcia
 6. Likwidacja środków trwałych i jej etapy – dokumentacja
 7. Wycena środków trwałych – aktualizacja wyceny, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych

 Część III

 1. Amortyzacja i umorzenie
 2. Amortyzacja w prawie bilansowym
  • Ustalenie okresu, stawki i metody amortyzacji
  • Obowiązkowa weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych
  • Wartość rezydualna środków trwałych
 3. Amortyzacja podatkowa
  • Ustalanie podatkowej stawki amortyzacyjnej wg Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych
  • Zasady  podwyższania i obniżania stawek z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych
  • Amortyzacja liniowa jako podstawowa metoda amortyzacji podatkowej
  • Amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa) jako jedna z metod amortyzacji podatkowej
  • Indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych używanych i ulepszonych
  • 100 % amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej do 10 000 zł
  • Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność
  • Amortyzacja środków trwałych nabytych jako nowe fabrycznie.

Część IV

 1. Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT 2016
 • przyczyny i zakres zmian KŚT 2016
 • stosowanie nowego rozporządzenie KST 2016
 • ogólne zasady klasyfikowania środków trwałych
 1. Struktura symboli KŚT
 2. Charakterystyka grup KŚT
  • Grunty
  • Budynki i lokale
  • Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  • Kotły i maszyny energetyczne
  • Maszyny, urządzenia i aparaty
  • Urządzenia techniczne
  • Środki transportu
  • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
  • Inwentarz żywy